Friday, 1 March 2013

Al Khawarizmi

Sedikit kisah dari nama tokoh Al Khawarizmi
yuk kita simak ^^
Nama Asli dari al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Al-Khawarizmi dikenal di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi. Beliau dilahirkan di Bukhara.Tahun 780-850M adalah zaman kegemilangan al-Khawarizmi. al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230M. Ada yang mengatakan al-Khawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9M. Sumber lain menegaskan beliau hidup di Khawarism, Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad.

Dalam pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat tapi di dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam dan kimia.

Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropa

Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangen dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun, bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatory yaitu tempat belajar matematika dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercaya untuk memimpin perpustakaan khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau juga merupakan seorang penulis Ensiklopedia dalam berbagai disiplin. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematika dan menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer yang masih digunakan sampai sekarang.Subhanallah ya beliau, nama kelompok ESDE di PAS dengan nama tokoh-toh islam nah kelompok kami mendapati nama tokoh ini ini. bersama saya (ka aya) dan ka aini, ka mumut dan ka abdul. kami mementoring 10 adik dan ternyata bertambah satu menjadi 11 adik. Adik kelompok Al Khawarizmi dikelompokkan dalam kelas 1 dan 2 yaituuuuu (mau tau?) ini dia namanya *.*A. Rafi Arafat
Annisa Azmi Ismail
Ardian Aditya Anggara
Atifah Kholisa Rahmah
Azizah Al Atsariyyah
Evan Fawaz Firdaus
Hanif Aulia Rahman
R. Ihsan Gabriel
Tsuna Syahbunan
Wafa Lail Wasahla Ramadhani
Raina

 

No comments:

Post a Comment